Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Modern Commerce SA („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2018 roku otrzymał od Pana Marcina Michnickiego oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 30 stycznia 2018 roku.

Zarząd Spółki dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład, jaki Pan Marcin Michnicki wniósł w rozwój Spółki w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.