Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.03.2018 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.03.2018 r. o godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Mołdawska 9, piętro 6, 02-127 Warszawa. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Ogłoszenie

Projekty Uchwał 28.03.2018