Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28.03.2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Gułajską.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanego Członka Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Notka bio A GUŁAJSKA