Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. oraz informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Jednocześnie, działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje, że w dniu 11/05/2018 r. Spółka incydentalnie naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie publikacji raportu okresowego za IQ 2018 r. Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego było wyłącznie niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała przedmiotowy raport. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. oraz pkt 16a Załącznika do Uchwały Zarządu GPW nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

Raport kwartalny_MC_I Q 2018