Zmiana adresu strony internetowej Emitenta

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje o zmianie adresu strony internetowej Spółki na www.moliera2.com. Na tej stronie internetowej będą publikowane informacje wymagane przepisami prawa (w tym…

Czytaj dalej Zmiana adresu strony internetowej Emitenta

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 15 lutego 2022 r., Członek Zarządu, Pan Marek Dabrowski, złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust…

Czytaj dalej Rezygnacja osoby zarządzającej

Podsumowanie subskrypcji akcji serii Q wraz z informacją wyjaśniającą naruszenie obowiązku informacyjnego

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii Q: 1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Rozpoczęcie…

Czytaj dalej Podsumowanie subskrypcji akcji serii Q wraz z informacją wyjaśniającą naruszenie obowiązku informacyjnego

Zmiany w Radzie Nadzorczej

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 1 lutego 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałami nr 7, 8, 9, 10, 11…

Czytaj dalej Zmiany w Radzie Nadzorczej

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 lutego 2022 r. posiadały co najmniej…

Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 1 lutego 2022 r.

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 1 lutego 2022 roku oraz…

Czytaj dalej Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 1 lutego 2022 r.

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 1 lutego 2022 r., Członek Zarządu, Pan Maciej Tygielski, złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki. Powodem rezygnacji jest powołanie Pana…

Czytaj dalej Rezygnacja osoby zarządzającej