Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok obrotowy

Zarząd Spółki Modern Commerce SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r., dotyczącego terminów publikacji przez Emitenta raportów okresowych w 2018 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok obrotowy z dnia 24 maja 2018 roku, na dzień 30 maja 2018 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.