Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lipca 2018 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lipca 2018 r. o godz. 12:00 w Warszawie przy ul. Kopernika 5 lok. 7.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

NWZ_MCSA zawiadomienie z projektem uchwał i informacja o głosach