Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2018 roku oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2018 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Marcin Michnicki, posiadający 9 130 000 głosów, co stanowiło 9,24% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,78% głosów ogółem w Spółce.
2. Probatus sp. z o.o., posiadająca 31 256 376 głosów, co stanowiło 31,64% ogólnej liczby głosów na WZ i 26,64% głosów ogółem w Spółce.
3. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., posiadające 7 094 010 głosów, co stanowiło 7,18% ogólnej liczby głosów na WZ i 6,05 % głosów ogółem w Spółce.
4. Deluco S.A.R.L., posiadająca 17 464 628 głosów, co stanowiło 17,68% ogólnej liczby głosów na WZ i 14,88% głosów ogółem w Spółce.
5. Miralia Holdco S.A., posiadająca 33 852 114 głosów, co stanowiło 34,26% ogólnej liczby głosów na WZ i 28,85% głosów ogółem w Spółce.