Raport okresowy za III kwartał 2018r.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za III kwartał 2018 r.

Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za III kwartał 2018 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport kwartalny_MC_III Q 2018