Ustanowienie zastawów na akcjach Modern Commerce S.A. przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz blisko z nimi związane

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku informuje, że w dniu 29.07.2019 roku otrzymał zawiadomienia dotyczące transakcji ustanowienia zastawów na akcjach Emitenta przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane.

Treść zawiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Powiadomienia o transakcji – art.19 ust. 1 MAR – M.Michnicki
Powiadomienia o transakcji – art.19 ust. 1 MAR-1 – Probatus