Korekta raportu okresowego za II kwartał 2019 r.

Zarząd Modern Commerce S.A.  z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku. Korekta dotyczy omyłkowego niepodania przez Emitenta następujących wartości – przychodów oraz wartości EBITDA wraz z danymi porównywalnymi dla Złote Wyprzedaże S.A. za 2 kwartał 2019, o których zamiarze komunikacji co kwartał Spółka poinformowała w raporcie ESPI 1/2019. Owe wartości za 1 kwartał 2019 zostały podane w raporcie rocznym Emitenta, który został przekazany do wiadomości publicznej raportem EBI 5/2019.

Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

wybrane dane finansowe ZW v2Q 2019