Otrzymanie pożyczki od akcjonariusza

Zarząd Modern Commerce S.A. informuje, że dnia  28 września 2018 r.  Emitent, jako Pożyczkobiorca  podpisał umowę pożyczki z akcjonariuszem spółki Probatus Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie – jako Pożyczkodawcą na kwotę 120.000,00 złotych. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, na warunkach nie odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Pożyczka udzielona została w celu wsparcia bieżącej działalności Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne