Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki  Modern Commerce S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 12 lutego 2020 roku;
  • raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 13 maja 2020 roku;
  • raport roczny za 2019 r. – 27 maja 2020 roku;
  • raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 12 sierpnia 2020 roku;
  • raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 10 listopada 2020 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.