Uzupełnienie raportu okresowego za IV kwartał 2019 r.

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej uzupełnienie raportu okresowego EBI nr 2/2020 opublikowanego w dniu 12.02.2020r.

Emitent w Raporcie okresowym za IV kwartał 2019r. zobowiązał się do publikacji wartości przychodów oraz wartości EBITDA wraz z danymi porównywalnymi dla spółki Złote Wyprzedaże S.A., stanowiących załącznik, po ich otrzymaniu.

Ponadto Spółka informuje, że uzupełnienie raportu okresowego za IV kwartał 2019 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

dane porównawcze ZWSA 4Q 2019