Raport okresowy za I kwartał 2020 r.

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za I kwartał 2020 r. Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za I kwartał 2020r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu, a wartość przychodów oraz wartości EBITDA wraz z danymi porównywalnymi dla Złote Wyprzedaże S.A. stanowią załącznik nr 2.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport okresowy za I kwartał 2020

dane porównawcze ZWSA 1Q2020