Zmiana terminu publikacji raportu za 2019 rok

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu za 2019 rok na dzień 10 lipca 2020 roku z uwagi na trwający audyt Spółki.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2020 w dniu 7 stycznia 2020 roku pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za 2019 rok był dzień 27 maja 2020 roku.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO