Informacja o podpisaniu Listu Intencyjnego przez Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Vente-Privee.com Holding Societe Anonyme, tj. inwestor strategiczny w spółce powiązanej z Emitentem, tj.w spółce Złote Wyprzedaże S.A., ma zamiar zaprzestać działalności na rynku polskim.

W związku z powyższym wszyscy  akcjonariusze Złote Wyprzedaże S.A., w tym Emitent i Vente-Privee.com Holding Societe Anonyme, rozpoczęli rozmowy i w dniu dzisiejszym podpisali List Intencyjny, który zawiera między innymi następujące założenia:

– Umowa Inwestycyjna i Umowa Wspólników zostaną rozwiązane w drodze wzajemnego porozumienia stron po uzgodnieniu szczegółowych warunków,

– Emitent informował o podpisaniu ww. Umowy Inwestycyjnej oraz Umowy Wspólników odpowiednio w treści raportu ESPI nr 14/2016 z dnia 28.10.2016r. oraz w treści raportu ESPI nr 15/2016 z dnia 14.12.2016 r.,

– Strony planują podpisać odpowiednie dokumenty do końca czerwca     2020 r. Będą jednak utrzymywać obecną współpracę operacyjną w nadchodzących miesiącach.

Spółka Złote Wyprzedaże S.A. będzie kontynuować działalność w oparciu o własnych dostawców z rynku polskiego i międzynarodowego.

O dalszych działaniach związanych z podpisaniem Listu Intencyjnego Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie bieżącym.

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.