Informacja dotycząca podpisanego Listu Intencyjnego przez Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2020 z dnia 26 maja 2020 r., w którym Emitent podał informację o podpisaniu Listu Intencyjnego oraz planowanym podpisaniu odpowiednich dokumentów w wykonaniu Listu Intencyjnego do końca czerwca 2020 r., niniejszym informuje, iż z przyczyn niezależnych od Emitenta podpisanie powyższych dokumentów planowane jest  do dnia 31 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.