Zmiana terminu publikacji raportu za 2019 rok

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z przedłużającym się audytem Spółki, wyznaczył nowy termin publikacji raportu za 2019 rok na dzień 31 lipca 2020 roku.
Zgodnie z opublikowanym raportem bieżącym EBI 6/2020 w dniu 25 maja 2020 roku, Emitent zadeklarował publikację raportu za 2019 rok w dniu 10 lipca 2020 roku.
Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO