Informacja o podpisanym Porozumieniu o spłacie pożyczki pomiędzy Emitentem a spółką powiązaną z Emitentem

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 30 lipca 2020 r., zostało obustronnie podpisane Porozumienie o spłacie pożyczki z dnia 14 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”), a spółka powiązaną z  Emitentem – Złote Wyprzedaże S.A. („Pożyczkobiorca”).

Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy na podstawie ww. umowy pożyczkę w kwocie 453.724,61 EUR (w przeliczeniu na PLN 2.005.190,54). Emitent niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiła spłata 75% kwoty głównej wraz z odsetkami, tj. spłata w wysokości około 1,6 mln PLN. Kwota główna wraz z odsetkami oraz pozostała część do spłaty wraz z odsetkami zostaną spłacone odpowiednio do dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz 30 września 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.