Raport okresowy za II kwartał 2020 r.

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za II kwartał 2020 r. Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za II kwartał 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu. Wartość przychodów oraz wartości EBITDA wraz z danymi porównywalnymi dla Złote Wyprzedaże S.A., zostały ujęte w raporcie.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport IIQ