Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:

  1. Marcin Michnicki, posiadający 9 130 000 głosów, co stanowiło 19,27% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,78% głosów ogółem w Spółce.
  2. Probatus sp. z o.o., posiadająca 31 156 376 głosów, co stanowiło 65,76% ogólnej liczby głosów na WZ i 26,55% głosów ogółem w Spółce.
  3. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., posiadające 7 094 010 głosów, co stanowiło 14,97% ogólnej liczby głosów na WZ i 6,05 % głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %