Powołanie osób nadzorujących

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nową kadencję powołało w skład Rady Nadzorczej: uchwałą nr 14 Panią Ewę Gułajską, uchwałą nr 15 Pana Stephane Heusdens, uchwałą nr 16 Pana Christophe Delachaux, uchwałą nr 17 Panią Agnieszkę Gułajską oraz uchwałą nr 18 Pana Marka Cynowskiego.

Dodatkowe informacje o powołanych na nową kadencję Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Kwestionariusz E Gułajska

Kwestionariusz S Heusdens

Kwestionariusz Ch Delachaux

Kwestionariusz A Gułajska

Kwestionariusz M Cynowski