Raport okresowy za III kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy za III kwartał 2020 r. Od niniejszego raportu okresowego, tj. od raportu okresowego za III kwartał 2020 r., Spółka nie będzie publikować odrębnego załącznika z wartością przychodów oraz wartością EBITDA wraz z danymi porównywalnymi dla Złote Wyprzedaże S.A. jak dotychczas, z uwagi na fakt, iż począwszy od raportu za III kwartał 2020 r. Spółka przekazuje wyniki skonsolidowane.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Raport okresowy za III kwartał 2020