Informacja o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. informuje, iż powziął na podstawie elektronicznego odpisu KRS w dniu dzisiejszym, tj. dnia 23 listopada 2020 r., informację o rejestracji przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta – Złote Wyprzedaże S.A., z kwoty 4.153.360,30 zł do kwoty 2.035.146,50 zł, co związane jest z umorzeniem akcji serii F.

Po rejestracji zmiany, Emitent posiada w spółce zależnej Złote Wyprzedaże S.A. 81,63% w kapitale zakładowym, stając się tym samym akcjonariuszem większościowym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne