Zmiany w Radzie Nadzorczej

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 13 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Buka. Natomiast Uchwałą nr 12 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło rezygnację Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Cynowskiego.

Dodatkowe informacje o nowo powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

3. Kwestionariusz osobowy członek RN – Michał Buk