Informacja o podpisaniu listu intencyjnego

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Emitent planuje inwestycję w spółkę Rebel Tang spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie KRS 0000841477, skutkiem czego w dniu dzisiejszym został podpisany List Intencyjny pomiędzy Spółką a udziałowcami spółki Rebel Tang sp.  z o.o.

W związku z powyższym strony Listy Intencyjnego planują podpisać wkrótce stosowną umową inwestycyjną.

Emitent planuje dokonać inwestycji m.in. poprzez nabycie udziałów w kapitale zakładowym spółki Rebel Tang Sp. z o.o.

Celem inwestycji jest sfinansowanie dalszego rozwoju działalności podmiotu w zakresie świadczonych przez niego usług w tym rozwoju sieci wirtualnych restauracji oraz zdywersyfikowanie grupy Emitenta o kolejny podmiot z branży e-commerce.

Rebel Tang to firma food-tech (food &technology), która tworzy wirtualne restauracje funkcjonujące tylko w formie dostaw do klienta. Koncepcja biznesowa jest oparta na dedykowanej platformie technologicznej, którą każdy restaurator może w prosty sposób wdrożyć we własnej kuchni. Dzięki temu właściciele restauracji mogą lepiej wykorzystywać posiadane zasoby bez dodatkowych inwestycji. Produkt Rebel Tang odpowiada także na aktualne wyzwania rynku gastronomii na świecie: problem z zamknięciem lokali gastronomicznych oraz niedostosowana oferta delivery restauratorów. Oba te czynniki wpłynęły bardzo mocno na przychody właścicieli restauracji.

Oferta Rebel Tang to kompleksowe rozwiązanie dla każdego restauratora w Polsce, który chce zwiększyć swoje dochody. Spółka pomoże bardziej efektywnie wykorzystać potencjał posiadanego zespołu i sprzętów w kuchni. Oferuje ona wirtualne marki w formie franczyzy, gotowe do wdrożenia w każdej restauracji. Partnerzy podmiotu otrzymują w pełni przygotowany koncept gastronomiczny – od pełnej obsługi marketingowej, wsparcia technologicznego przez obsługę firm oferujących dowóz jedzenia do pełnego łańcucha dostaw produktów.

O dalszych działaniach wynikających  z podpisania Listu Intencyjnego Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.