Informacja dotycząca podpisanego Listu Intencyjnego przez Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., w którym Emitent podał informację o podpisaniu Listu Intencyjnego oraz planowanym podpisaniu Umowy Inwestycyjnej, informuje, że w wyniku prowadzonych rozmów w dniu dzisiejszym Emitent nabył 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki Rebel Tang spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie KRS 0000841477 (Rebel Tang) oraz podpisał Umowę Inwestycyjną ze spółką Rebel Tang oraz jej wspólnikami, na podstawie której ma prawo objąć udziały  w kapitale zakładowym Rebel Tang dające razem z udziałami  nabytymi w dniu dzisiejszym łącznie 28%  w kapitale zakładowym tej spółki.

Łączna kwota inwestycji wyniesie 2.028.000 zł.

Rebel Tang to dynamicznie rosnąca firma food-tech (food &technology), która tworzy wirtualne restauracje funkcjonujące tylko w formie dostaw do klienta. Koncepcja biznesowa jest oparta na dedykowanej platformie technologicznej, którą każdy restaurator może w prosty sposób wdrożyć we własnej kuchni. Dzięki temu właściciele restauracji mogą lepiej wykorzystywać posiadane zasoby bez dodatkowych inwestycji. Produkt Rebel Tang odpowiada także na aktualne wyzwania rynku gastronomii na świecie: problem z zamknięciem lokali gastronomicznych oraz niedostosowana oferta delivery restauratorów. Oba te czynniki wpłynęły bardzo mocno na przychody właścicieli restauracji.

Oferta Rebel Tang to kompleksowe rozwiązanie dla każdego restauratora w Polsce, który chce zwiększyć swoje dochody. Spółka pomoże bardziej efektywnie wykorzystać potencjał posiadanego zespołu i sprzętów w kuchni. Oferuje ona wirtualne marki w formie franczyzy, gotowe do wdrożenia w każdej restauracji. Partnerzy podmiotu otrzymują w pełni przygotowany koncept gastronomiczny – od pełnej obsługi marketingowej, wsparcia technologicznego przez obsługę firm oferujących dowóz jedzenia do pełnego łańcucha dostaw produktów.

Rebel Tang rozpoczęła świadczenie usług w maju 2020 roku. W ostatnich trzech miesiącach jej przychody kształtowały się następująco:

wrzesień 2020 – 127.544,00 PLN

październik 2020 – 1153.000,00 PLN

listopad 2020 – 238.000,00 PLN

Łączne przychody w roku 2020 są planowane na poziomie ok. 930.000,00 PLN

Zgodnie z przyjętymi założeniami na rok 2021 przychody wyniosą ok. 10.000.000,00  PLN

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.