Informacja o podpisaniu listu intencyjnego

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Emitent planuje inwestycję w spółkę Mamissima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie KRS 0000266232 (dalej „Mamissima”), skutkiem czego w dniu 17 grudnia 2020 r. został podpisany List Intencyjny pomiędzy Spółką a udziałowcem Mamissima posiadającym 70% w jej kapitale zakładowym.
Mamissima.pl to wiodący sklep internetowy z akcesoriami i zabawkami dla dzieci na rynku e-commerce w Polsce. Jego asortyment to zabawki, tekstylia i akcesoria z grupy premium przeznaczone dla dzieci. Przez 10 lat marka wyrobiła sobie własną renomę i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych sklepów internetowy dla rodziców i ich dzieci od najmłodszych lat do wieku przedszkolnego. Oferowane w sklepie produkty pochodzą̨ zarówno od producentów zagranicznych, jak i polskich. Asortyment cechuje wyjątkowa estetyka wykonania, jakość i niestandardowe wzornictwo.
W wyniku podpisania Listu Intencyjnego, Strony ustaliły, że Emitent posiada wyłączność na negocjacje w zakresie niniejszej inwestycji do 24 lutego 2021 roku.
Mamissima według wstępnych szacunków osiągnie ok. 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych) przychodu brutto w 2020 roku.
Strony przyjęły wstępną wycenę całej spółki na poziomie 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych).
W okresie wyłączności planowane jest podpisanie stosownej umowy inwestycyjnej oraz przeprowadzenie procesu due dilligence.
Emitent planuje dokonać inwestycji, dzięki której nabędzie do 70% udziałów w kapitale zakładowym spółki Mamissima Sp. z o.o. Celem inwestycji jest zdywersyfikowanie działalności Emitenta o kolejny podmiot z branży e-commerce.
O dalszych działaniach wynikających  z podpisania Listu Intencyjnego Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie bieżącym

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.