Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii A

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów ESPI nr 2/2017, nr 5/2017 oraz raportu EBI nr 9/2017 odpowiednio z dnia 28.02.2017 r., 28.03.2017 r. oraz 11.04.2017 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 18.12.2020 r., zostało podpisane porozumienie z jedynym obligatariuszem dotyczące zmiany warunków emisji obligacji serii A („Porozumienie”) pomiędzy Emitentem a Obligatariuszem.

Strony niniejszym Porozumieniem zmieniły dzień wykupu Obligacji na 26 lutego 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.