Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 21.12.2020 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu od Pana Marcina Michnickiego. Spółka dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, które Pan Marcin wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Zarządu Emitenta.

Dodatkowo, Spółka informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 22.12.2020 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania na stanowisko Członka Zarządu Spółki Pana Macieja Tygielskiego.

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO


Zmiany w Zarządzie Emitenta