Udzielenie licencji na wykorzystanie znaku towarowego – korekta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 25/2020 z dnia 29.12.2020 roku, informuje, iż z przyczyn technicznych raport został opublikowany bez podpisu osoby reprezentującej Spółkę.

Treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.