Udzielenie pożyczki przez Emitenta

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2021r, Emitent, jako Pożyczkodawca, podpisał umowę pożyczki ze spółką zależną od Emitenta -Złote Wyprzedaże S.A. („Pożyczkobiorca”).

Na podstawie powyższej umowy Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczkę w kwocie 750.000,00 PLN z terminem zwrotu 30.03.2022 r. Pożyczka udzielona została w celu wsparcia bieżącej działalności Pożyczkobiorcy.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.