Informacja o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent) w nawiązaniu do raportu ESPI 11/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. oraz 24/2020  z dnia 29 grudnia 2020 r.   informuje, iż w dniu 20 stycznia 2021 roku Spółka nabyła 3.738.024 akcji spółki zależnej Emitenta – Złote Złote Wyprzedaże S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000426614 („Akcje ZW”). Akcje ZW zostały wniesione jako wkład niepieniężny w zamian za 26.792.474 akcji zwykłych imiennych serii L Spółki.

Po nabyciu Akcji ZW  Emitent posiada 100% akcji w spółce Złote Wyprzedaże S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.