Informacja o podpisaniu aneksu do listu intencyjnego

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI 20/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. informuje, że w dniu 24 lutego 2021 r. Emitent podpisał z udziałowcem spółki, Mamissima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aneks do Listu Intencyjnego, na mocy którego Strony Listu Intencyjnego postanowiły przedłużyć wyłączność Emitenta na negocjacje w zakresie zawarcia Umowy Inwestycyjnej do dnia 12 marca 2021 r.

O dalszych działaniach wynikających z podpisania Listu Intencyjnego Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.