Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż do Spółki dnia 25 lutego 2021 r. wpłynęło powiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez podmiot Mirallia Holdco SA – podmiot, którego znaczącym akcjonariuszem jest Członek Zarządu Emitenta, Pan Marek Dabrowski.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 rozporządzenia MAR

Załącznik do raportu nr 6