Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii A – korekta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2021 z dnia 22.03.2021r., informuje, iż z przyczyn technicznych raport został opublikowany bez podpisu osoby reprezentującej Spółkę.
Treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.