Zmiana terminu publikacji raportu za 2020 rok

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu za 2020 rok na dzień 2 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2021 dnia 7 stycznia 2021 r. pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za 2020 rok był dzień 27 maja 2021 r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2021 dnia 7 stycznia 2021 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO