Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2021 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółki.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów w spółce, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 -3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Zawiadomienie o zwołaniu NWZA

PROJEKT UCHWAŁ

FORMULARZ – PEŁNOMOCNIK