Raport roczny za rok 2020

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

1. Raport roczny jednostkowy podstawowy 2020

1.1 SZzDZ MC 2020

1.2 Oświadczenia zarzadu MC

1.3 MCSA_sprawozdanie z badania

1.4 Ład korporacyjny MC

2. Raport roczny skonsolidowany podstawowy 2020

2.1 SZzDZ Grupy kapitałowej MC 2020

2.2 Oświadczenia zarzadu GK

2.3 GrupaMCSA_sprawozdanie z badania

2.4 Ład korporacyjny GK