Informacja o udzieleniu pożyczki przez Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2021 r, Emitent, jako Pożyczkodawca, podpisał umowę pożyczki ze spółką zależną od Emitenta – Złote Wyprzedaże S.A. („Pożyczkobiorca”).

Na podstawie powyższej umowy Emitent udzieli Pożyczkobiorcy pożyczkę w kwocie do 500.000,00 PLN z terminem zwrotu na dzień 30.08.2022 r.

Pożyczka udzielona została w celu wsparcia bieżącej działalności spółki Złote Wyprzedaże S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.