Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje że w dniu 16 kwietnia 2021 r.otrzymał zawiadomienia, zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
Zawiadomienia dokonane zostały w związku rejestracją zmiany §5 Statutu Emitenta, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 10/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.
Pełna treść poszczególnych zawiadomień znajduje się w załącznikach do raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie 69 MM_

Zawiadomienie 69 Probatus