Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje że w dniu 16 kwietnia 2021 r.otrzymał zawiadomienie, zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Zawiadomienie dokonane zostało w związku rejestracją zmiany §5 Statutu Emitenta, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 10/2021 z dnia 14 kwietnia 2021r.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

MODERNCOM_ zawiadomienie_20.04.2021