Informacja o dokonaniu wykupu obligacji serii A

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w
nawiązaniu do raportu ESPI nr 11/2021 z dnia 30.03.2021 r.informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku Emitent dokonał wykupu 761 Obligacji serii A w celu ich umorzenia i tym samym Spółka spłaciła wszystkie swoje zobowiązania z tytułu emisji Obligacji serii A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.