Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 10 maja 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania na stanowisko Członka Zarządu Spółki Pana Wojciecha Klechę. Tym samym Zarząd Emitenta składa się z trzech członków.

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Kwestionariusz – Wojciech Klecha