Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółki w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia ze wskazanymi dotychczasowymi i projektowanymi zmianami statutu Spółki, a także wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

1. Zawiadomienie o zwołaniu

2. Projekt uchwał

3. FORMULARZ