Informacja o udzieleniu pożyczki przez Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 maja 2021 r, Emitent, jako Pożyczkodawca, podpisał umowę pożyczki ze spółką zależną od Emitenta –Rebel Tang sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”).

Na podstawie powyższej umowy Emitent udzieli Pożyczkobiorcy pożyczkę w kwocie 500.000,00 PLN z terminem zwrotu na dzień  30 lipca 2021  r.

Pożyczka udzielona została w celu wsparcia bieżącej działalności spółki Rebel Tang sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.