Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że ZWZ zwołane na dzień 16 czerwca 2021 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach ZWZ.

Wznowienie obrad nastąpi w dniu 21 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki.

Zarząd Spółki jednocześnie przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 16 czerwca 2021 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 6 i pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

20210616 Protokół ZWZ MCSA