Publikacja strategii rozwoju

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu strategię rozwoju Grupy Modern Commerce na lata 2021-2024.

Kluczowe założenia strategii to:
• stworzenie wyjątkowego ekosystemu firm e-commerce na krajowym rynku poprzez konsolidację komplementarnych platform, głównie w obszarze dóbr luksusowych i premium;
• osiągniecie wiodącej pozycji na krajowym rynku sprzedaży online dóbr luksusowych i premium;
• osiągnięcie korzyści skali i głębokich synergii operacyjnych pomiędzy platformami, prowadzących do fundamentalnych przewag konkurencyjnych

O ewentualnej zmianie lub aktualizacji strategii, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarys Strategii Grupy Modern Commerce 2021-2024