Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 22 czerwca 2021 r.otrzymał zawiadomienia zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Zawiadomienia dokonane zostały w związku z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17 czerwca 2021 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 16.112.789,40 zł poprzez emisję Akcji serii N.

Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku do raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie 69 M.Janowska

Zawiadomienie 69 M.Michnicki

Zawiadomienie 69 Probatus